Ta nästa steg i din karriär med

Vårt Mentorskapsprogram

Varför Mentorskap?


Mentorskap är idag en väletablerad metod för lärande som många med oss upplever är vida mer effektivt än de flesta andra former av utvecklings- eller utbildningsinsatser.


Det finns flera orsaker till denna utveckling:

  • Ledarrollen har utvecklats i många dimensioner under de senaste 30 åren och har blivit mer komplex och mångfacetterad. Ledarskap idag handlar mer om att coacha men många chefer säger sig behöva bättre verktyg och möjligheter att testa eller bolla svåra situationer i vardagen.
  • Många saknar tid och möjlighet att reflektera i den hektiska vardagen och upplever att det är svårt att balansera det kortsiktiga arbetet med det mer långsiktiga.
  • Allt fler företag och organisationer inser att kommunikation och relationer är kritiska framgångsfaktorer för att lyckas och detta är förmågor som behöver tränas.
  • Fler och fler inser vikten av att förmedla erfarenhet och förvärvad kunskap till en yngre generation i kombination av en större insikt i att den yngre generationen har mycket att ge till den äldre.


Mentorskap är ett dubbelriktat lärande som är till gagn för alla involverade parter, adept, mentor, företag och organisation.

Genom vårt omfattande nätverk av erfarna ledare och specialister kan vi erbjuda både individuella mentorskap och skräddarsydda mentorprogram.

Individuellt Mentorskap

Utifrån de mål som du har satt upp för att nå din eftersträvade personliga utveckling i kombination med andra önskemål, matchar vi dig med en lämplig mentor. För att säkerställa att både du och den tilltänkte mentorn känner att ett bra samarbete kan nås, har ni ett första möte där mål och arbetssätt diskuteras. Skulle någon av er mot förmodan känna att förutsättningarna för ett bra samarbete inte finns på plats, kommer vi att genomföra en ny matchning.


Individuella mentorskap kan variera i tid men vi rekommenderar att det pågår under minst 1 år.  

Skräddarsytt Mentorskap

Tillsammans med er och utifrån er kravbild tar vi fram förslag på ett mentorprogram. Vi rekommenderar att ett mentorprogram löper under 9 – 12 månader för att bästa effekt ska uppnås. För oss är det A och O att det finns ett tydligt definierat mål med programmet och att det finns ett starkt internt sponsorskap bakom.


Vi har ett grundupplägg för mentorprogram som innehåller de delar som vi anser är väsentliga och vi arbetar på ett strukturerat sätt med definition, mål, ansökan, matchning som förberedande aktiviteter samt med genomförande och inte minst uppföljning och utvärdering.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom mentorskap? Fyll i formuläret så berättar vi mer!