Ett skifte som förenar två perspektiv


Bizfullness

Vi vill på ett tydligt vis förena affären med människan och göra det hållbart och mätbart


Långsiktigt hållbara företag och organisationer skapas genom en utgångspunkt i både affären och i människan. Det är vår tro att samagerande team av människor som utifrån vision, målbilder och stor lyhördhet mot marknaden kommer att lyckas bättre.  Gårdagens modell med beslutshierarkier fungerar allt sämre i en globaliserad värld som ständigt förändras och utmanas.

Vi vill förena ”Biz” – er affär och sammanhang – med ”fullness” – av ordet "Mindfullness" där vi tillsammans med er lyfter fram eraförmågor och drivkrafter. Som individer och i grupp. I förlängningen skapar vi en förening mellan det mer rationella och det mer emotionella i era beslut och aktiviteter. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi effektiva och samspelta team som gör er och er organisation starkare. Vår modell är evidensbaserad. 

Samtidigt skapar vi en läroprocess hos våra kunder, då vi mäter utvecklingen av insatserna.  Vi skapar ett samspel mellan de mer hårda mätetalen i verksamheten och de mer mjuka mätetalen hos människan.  Detta gör detta koncept unikt.

Bakom denna mission står seniora managementkonsulter, ledare och experter. Vi har identifierat en rad olika frågeställningar där vi kan göra en skillnad. Om dessa frågeställningar och om oss kan du läsa vidare på denna sida.

Vi arbetar även med Mentorprogram, individuella eller skräddarsydda för företag.

Kontakta oss

Anders - 0708 770 126

Gunilla - 0725 510 678

Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, Sverige

Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige